Previous
Next

Enderrocs i demolicions:

Per a l'execució dels enderrocs, d'habitatges i industrials, disposem de maquinària pesada equipada amb cisalla, pinces de demolició i martells fins a 2,5 TN. Els residus originats de la runa són elegits, gestionats, transportats i dipositats en centres autoritzats o bé són reciclats i reutilitzats prèvia trituració del material amb màquina especialitzada per a la seva reutilització dins de la mateixa obra.

Desballestament industrial:

Executem tot tipus de desconstrucció amb la màxima seguretat i eficàcia, desballestament industrial, valoració de metalls i residus recuperables de la pròpia demolició.

Desamiantat:

Treballs de desamiantat (mitjançant retirada de plaques d'amiant amb homologació al RERA).