Previous
Next

Urbanització:

Entre els nostres serveis de construcció, a Garriga Obres i Serveis SL oferim la urbanització de carrers i vials per Administracions Públiques, millores en ferms i execució de vials privats en zones de nova construcció on destinem els equips tècnics, humans, mecànics i manuals necessaris per realitzar una bona execució de l'obra. També realitzem manteniments de paviments, clavegueres i espais públics.

Obres industrials:

En Garriga Obres i Serveis SL també construïm tot tipus de naus industrials o equipaments, ja siguin dipòsits, magatzems, paviments, molls de càrrega. També realitzem manteniment industrial.

Instal·lacions esportives i equipaments:

Realitzem tot tipus d'equipament esportiu com poden ser camps de futbol, pistes de pàdel, vestidors etc.